De mogelijkheden van business development

Als kennisorganisatie kunt u zich richten op een nieuwe doelgroep of innovatieve onderzoeksdiensten of het ontwikkelen van producten. Het kan ook zijn dat u van plan bent om een bepaalde stakeholdergroep actiever aan te spreken of om nieuwe marketing- en communicatiemethoden toe te passen.

In de 21e eeuw is stilstand geen optie! Vernieuwing van relaties, diensten, producten en processen betekent in essentie dat uw organisatie geld en talent onttrekt aan de bedrijfsvoering van vandaag, om het voortbestaan van de organisatie van morgen veilig te stellen. De vraag is hoe vernieuwing effectief kan worden aangepakt. Een belangrijk deel van onze activiteiten heeft te maken met het beantwoorden van deze vraag: business development.

Business development voor kennisorganisaties

Met ondersteuning van uw business development-proces door Van Winkelen Marketing Diensten kunt u:

  • Vaststellen wat de competenties van uw organisatie zijn qua kennis, technologie, valorisatie en financiën;
  • Ideeën en wensen genereren met betrekking tot nieuwe activiteiten;
  • Met behulp van marktonderzoek inzicht krijgen in mogelijke behoeften aan nieuwe activiteiten onder uw stakeholders;
  • Succesfactoren voor uw business development-activiteiten achterhalen;
  • Inschatten van benodigde organisatie-, markt- en communicatie-inspanningen met evaluatieonderzoek;
  • Een business development plan opstellen (bepalen van reikwijdte, keuze van aanpak en verantwoordelijkheden);
  • Het business development-plan introduceren en implementeren (in deze fase kunnen we operationele zaken ondersteunen).
Foto tafel opstelling

Waarom hulp bij business development?

Wij dragen bij aan het welslagen van uw business development-project, zowel in het voorbereidend, begeleidend als uitvoerend opzicht. Door uw medewerkers bij één of meerdere van de bovengenoemde activiteiten te laten coachen of ondersteunen, komt, mede op basis van de kennis en ervaring binnen uw organisatie, een effectieve en efficiënte aanpak van de vernieuwing tot stand. Bovendien worden u en uw medewerkers bij het proces betrokken en goed voorbereid op de veranderingen die vernieuwing met zich meebrengt.

Neem voor meer informatie contact met ons op