Evaluatieonderzoek voor kennisorganisaties

U besluit om over te gaan op een andere aanpak, intensiever te gaan samenwerken met kennispartners of bedrijven of onderdelen van uw organisatie samen te voegen. Het kan ook zijn dat u een evaluatie door een externe evaluatiecommissie moet voorbereiden, bijvoorbeeld om aan te tonen dat op een constructieve manier met de particuliere sector wordt samengewerkt. Een evaluatieonderzoek maakt inzichtelijk of interventies hebben gezorgd voor de gewenste effecten en vertelt u wat de knelpunten zijn en hoe u deze effectief en efficiënt kunt aanpakken.

Mogelijkheden van evaluatieonderzoek

Met een evaluatieonderzoek van Van Winkelen Marketing Diensten kunt u:

  • De verbeteringen ten opzichte van de oude situatie in kaart brengen;
  • Controleren of de verandering of interventie geslaagd is;
  • Meten of de doelstellingen behaald zijn;
  • Externe audits/evaluaties voorbereiden;
  • Inzicht krijgen in verbeterpunten en ontwikkelingsmogelijkheden;
  • Inzicht krijgen in de verwachtingen van relevante partijen;
  • Direct aan de slag met aanknopingspunten voor verbetering.

Zirfaea.-9-735×370

Inzicht in de effecten van interventies en input voor zelfevaluaties

Zelfevaluaties kunnen ook nodig zijn als voorbereiding op audits door externe evaluatiecomités. De bij de zelfevaluatie te gebruiken aanpak en evaluatiecriteria, zoals valorisatiecriteria, moeten in dat geval bijvoorbeeld in overeenstemming zijn met het Standaard Evaluatie Protocol (SEP). Dit protocol beschrijft de doelstellingen en methodiek van de evaluaties van het wetenschappelijk onderzoek dat aan de universiteiten en in diverse onderzoeksinstituten wordt verricht. Het is al ongeveer twintig jaar de basis voor het stelsel van kwaliteitszorg voor onderzoek. In 2013 is het stelsel herzien om het beter te laten aansluiten op de eigen die wetenschap en maatschappij nu stellen. Er is bijvoorbeeld meer en systematischer aandacht voor de strategie van de onderzoeksgroep, de maatschappelijke relevantie van het onderzoek en de transparantie over de uitkomsten en follow-up van evaluaties.

Valorisatie neemt een steeds grotere rol in in dit soort zelfevaluaties. U moet bijvoorbeeld aantonen wat voor impact de behaalde resultaten hebben op de maatschappij (societal relevance), of en hoe de opgedane kennis is overgedragen naar spelers uit de praktijk en of zij die input waarderen. Als laatste kunnen de effecten van de onderzoeksresultaten nog een belangrijk aandachtspunt zijn.

Van Winkelen Marketing Diensten

De senior onderzoekers van ons bureau hebben een track record opgebouwd van ruim 25 jaar. In die tijd zijn honderden projecten uitgevoerd voor kennisorganisaties en technische georiënteerde bedrijven.

Van Winkelen Marketing Diensten heeft ruime ervaring met evaluaties voor kennisorganisaties, zowel op organisatie- als op projectniveau. Door onze persoonlijke aanpak ontwikkelen we een onderzoeksplan dat aansluit bij uw organisatie. Evaluatieonderzoek kan betrekking hebben op indicatoren gebaseerd op de processen binnen uw organisatie (desresearch, interviews met medewerkers), maar vooral ook op onderzoek onder relaties, partners of andere stakeholders die relevant zijn voor een interventie of externe audit. In de loop der jaren zijn diverse evaluaties uitgevoerd, onder anderen voor SRON (Netherlands Institute for Space Research), Deltares, Delft Cluster en TNO).

Als uw medewerkers de evaluatie liever zelf uitvoeren, onder deskundige begeleiding, kan Van Winkelen Marketing Diensten functioneren als coach.

Wilt u weten wat Van Winkelen Marketing Diensten voor uw kan doen op het gebied van evaluatieonderzoek of coaching? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Foto visitekaartjes