Imago-onderzoek, basis voor beleid en communicatie

U wilt met uw organisatiebeleid en communicatiestrategie een gunstige uitgangspositie creëren bij alle strategische publieksgroepen. Voor kennisorganisaties kunnen dat opdrachtgevers en onderzoekspartners zijn, maar ook onderzoeksfinanciers (NWO, EU), politici, beleidsmakers, medewerkers, de vakpers of het bredere publiek. Imago-onderzoek is een belangrijk instrument bij het ontwikkelen van uw organisatiebeleid en communicatiestrategie.

Meerwaarde voor kennisorganisaties

Met een imago-onderzoek van Van Winkelen Marketing Diensten kunt u:

  • Nagaan welke verwachtingen en beelden er over uw organisatie leven;
  • Doelgerichte beslissingen nemen over de positie van uw organisatie;
  • Uw communicatiestrategie vormgeven en ontwikkelen;
  • Een communicatieplan met concrete doelstellingen en activiteiten opzetten.

Inzicht in de beelden die er over uw organisatie leven

Bij imago-onderzoek voor kennisorganisaties hanteren wij een communicatiemodel als uitgangspunt. Hieraan liggen de begrippen identiteit en imago ten grondslag. De identiteit is het zelfbeeld dat uw organisatie heeft, ofwel: “Welk beeld willen we uitdragen naar onze klanten en andere publieksgroepen?” Het betreft het totaal aan signalen dat een kennisorganisatie – bewust en onbewust – uitzendt.

Het imago is het beeld dat de publieksgroepen van uw organisatie hebben. Van belang is dat een kennisorganisatie niet één enkel imago heeft, maar dat dit per publieksgroep kan verschillen. Ze gebruiken het imago, elk op hun eigen wijze, om het denken over uw organisatie te vergemakkelijken. Het imago moet daarom worden gezien als een belangrijk kapitaalgoed, een platform, van waaruit uw organisatie haar relaties en andere belanghebbenden bedient en beïnvloedt.

In de praktijk zullen identiteit en imago elkaar niet altijd volledig dekken. Bovendien kan het zelfbeeld zich te ver verwijderen van de werkelijkheid (de feitelijkheden en het gedrag binnen de organisatie) en meer een weerspiegeling is van het ideaalbeeld dat het management en de medewerkers van de organisatie hebben. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen imago en identiteit, met behulp van beleidsontwikkeling (voor gedragsverandering) en communicatie, op elkaar worden afgestemd. Het gaat er niet alleen om dat een kennisorganisatie in allerlei opzichten toegevoegde waarde en valorisatie biedt, maar dat u dit ook weet te communiceren!

Om het image te bepalen en daarmee objectieve input te verkrijgen voor beleidsontwikkeling, communicatiestrategie en een doeltreffende en efficiënte inzet van de communicatiemiddelen, kunt u een imago-onderzoek laten uitvoeren.

GetImage.aspx
Foto Rene telefoon

Van Winkelen Marketing Diensten

De senior onderzoekers van ons bureau hebben een track record opgebouwd van ruim 25 jaar. In die tijd zijn honderden projecten uitgevoerd voor kennisorganisaties en technisch georiënteerde bedrijven.

Van Winkelen Marketing Diensten heeft ruime ervaring met imago-onderzoek voor kennisorganisaties. In de loop der jaren is een groot aantal imago-onderzoeken uitgevoerd, onder anderen voor kennisorganisaties als: SRON, ECN, NSTT, Delft Cluster, GeoDelft en WL | Delft Hydraulics. Door onze persoonlijke aanpak ontwikkelen we een soort onderzoeksplan dat aansluit bij uw organisatie. We hebben daarbij oog voor de omstandigheden, de ontwikkelingen op kennisgebied, de strategie van uw organisatie en uw onderzoekswensen. Dit zorgt voor duidelijkheid en overeenstemming over aandachtspunten, doelgroepen en methode van het onderzoek.

Wilt u weten wat Van Winkelen Marketing Diensten voor u kan doen op het gebied van imago-onderzoek of coaching van de voorbereidingen van uw communicatiestrategie? Neem dan contact met ons op.