Klanttevredenheid en kennisorganisaties

U wilt weten wat er onder verschillende klantgroepen leeft en wat de succesfactoren zijn van uw organisatie. Met klanttevredenheidsonderzoek maakt u inzichtelijk wat uw klanten verwachten, hoe ze uw organisatie ervaren en waarom bepaalde groepen tevreden of ontevreden zijn. U kunt met de resultaten direct aan de slag en dat is belangrijk, want tevreden klanten komen terug en zijn uw visitekaartje.

Meerwaarde voor kennisorganisaties

Met een klantenonderzoek door Van Winkelen Marketing Diensten kunt u:

  • Inzicht krijgen in verwachtingen en meningen van relatiegroepen;
  • Succesfactoren achterhalen en onderscheidend vermogen creëren;
  • Betere prestaties neerzetten op het gebied van valorisatie;
  • Direct inspelen op positieve en negatieve ervaringen van relaties;
  • Een positieve indruk achterlaten bij relaties, hun mening is belangrijk;
  • Externe evaluaties van maatschappelijke relevantie voorbereiden.
Figuur STW-KTV

Klanttevredenheid en kwaliteitszorg

Bij een continu proces van kwaliteitszorg hoort het regelmatig meten van de klanttevredenheid en het terugkoppelen van de bevindingen. Ook voor kennisorganisaties is dit proces niet compleet en succesvol wanneer er geen verbetermaatregelen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het borgen en verbeteren van de klanttevredenheid betekent in essentie: de daarvoor beschikbare middelen zo investeren dat de klanttevredenheid op peil blijft of (liever nog) toeneemt. Een klanttevredenheidsonderzoek biedt op verschillende organisatieniveaus aanknopingspunten voor activiteiten om in bepaalde klantsegmenten de klanttevredenheidsscore te verbeteren.

Inzicht in succesfactoren voor kennisorganisaties

Kennisorganisaties hebben vaak een grote verscheidenheid aan stakeholders. Ze voeren onderzoeken of projecten uit voor overheidsorganisaties, maar ook bedrijven kunnen opdrachtgever zijn en verder wordt er vaak samengewerkt met beleidsmakers, onderzoeksfinanciers, universiteiten en kennisinstituten. Deze relatiegroepen hebben vaak uiteenlopende verwachtingen. Een klanttevredenheidsonderzoek biedt concrete aanknopingspunten voor verbetering van de tevredenheid.

Een klanttevredenheidsonderzoek van Van Winkelen Marketing Diensten kenmerkt zich door een aanpak die afgestemd is op uw organisatie. In overleg met u bepalen we de doelgroepen en aandachtspunten voor het onderzoek. Het levert niet alleen een klanttevredenheidsscore op, maar ook inzicht in bijzonderheden en onderliggende aspecten. Welk deel van de klanten geeft een hoog cijfer, welk deel is ontevreden en waarover? Omdat Van Winkelen Marketing Diensten gespecialiseerd is in het combineren van kwantitatieve en kwalitatieve informatie, kan heel gericht duidelijk worden gemaakt wat er voor welke groep beter kan, maar ook wat op welk organisatieniveau beter kan.

STW
stappenplan klanttevredenheidsonderzoek
IMG_4844

Van Winkelen Marketing Diensten

De senior onderzoekers van ons bureau hebben een track-record opgebouwd van ruim 25 jaar. In die tijd zijn honderden projecten uitgevoerd voor kennisorganisaties en technische georiënteerde bedrijven. Van Winkelen Marketing Diensten heeft veel ervaring met klanttevredenheidsonderzoek en projectevaluaties, continu en ad-hoc, kwantitatief en kwalitatief (en alle mogelijke combinaties). In de loop der jaren zijn vele duizenden interviews uitgevoerd met onderzoekers, ingenieurs, chirurgen, hoogleraren, beleidsmakers en in de private sector met directieleden, managers, R&D-functionarissen en technische medewerkers van alle niveaus.

Als uw medewerkers het klanttevredenheidsonderzoek liever zelf uitvoeren, onder deskundige begeleiding, kan Van Winkelen Marketing Diensten functioneren als coach.

Wilt u weten wat Van Winkelen Marketing Diensten voor uw kan doen op het gebied van klanttevredenheidsonderzoek of coaching? Neem voor  meer informatie contact met ons op.