De verbinding tussen uw kennis en de markt

U zoekt een voor uw medewerkers hanteerbare aanpak voor innovatie of het benaderen van de markt. Of, u vraagt zich af hoe u valorisatie gemakkelijk kunt bewerkstelligen of een verandering het beste kunt communiceren. Als kennismanager of ondernemer heeft u betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Voor de positionering van uw organisatie, de valorisatie van kennis en de ontwikkeling van nieuwe processen, diensten en producten is het belangrijk te weten wat de (markt)partijen motiveert, hoe deze zich gedragen en waar zich mogelijke partners en gebruikers bevinden. Een marktonderzoek kan u helpen met de kennis van vandaag de slagvaardigheid en het voortbestaan van de organisatie van morgen veilig te stellen.

Meerwaarde voor kennisorganisaties

Met een marktonderzoek van Van Winkelen Marketing Diensten kunt u:

  • Potentiële gebruikers voor uw kennis, dienst of product identificeren;
  • De kans op valorisatie verhogen en dus benutting van uw kennis bewerkstelligen;
  • Indicatoren ontwikkelen en prestaties van uw organisatie in kaart brengen;
  • Externe evaluaties op het gebied van kennisoverdracht en valorisatie voorbereiden;
  • De relatie met marktpartijen en andere stakeholders ontwikkelen en verbeteren;
  • Markt- en klantgericht opereren en communiceren;
  • Onderbouwde beslissingen nemen over kennisontwikkeling en innovatie;
  • De marktbenadering van uw medewerkers en hun responsiviteit verbeteren.
27

Marktonderzoek bij valorisatie en innovatie

Voor u als beslisser is het belangrijk inzicht te hebben in de relatie tussen de kennis en het speelveld van uw organisatie. U weet wat er speelt onder marktpartijen en kunt uw aanpak direct afstemmen op hun wensen. Onze inbreng is erop gericht de visie van klanten en andere relaties in uw beslissingen en bedrijfsprocessen te betrekken, zonder daarbij de (on)mogelijkheden van uw organisatie uit het oog te verliezen.

Veel kennisorganisaties denken bij een marktonderzoek alleen aan het verkennen van de markt als voorbereiding voor het ontwikkelen van een nieuwe dienst of nieuw product. Maar een onderzoek onder marktpartijen kan ook helpen bij het ontwikkelen van een aanpak voor valorisatie om uw kennis in de praktijk te benutten en acceptatie van een innovatie te bevorderen. Na een marktonderzoek weet u welke marktpartijen een meerwaarde bieden voor uw organisatie en kunt u een relatie met hen opbouwen. Een marktonderzoek verbetert de markt-, klant-, en communicatieprocessen binnen uw organisatie.

Van Winkelen Marketing Diensten

De senior onderzoekers van ons bureau hebben een track-record opgebouwd van ruim 25 jaar. In die tijd zijn honderden projecten uitgevoerd voor kennisorganisaties en technische georiënteerde bedrijven.

Van Winkelen Marketing Diensten heeft veel ervaring met marktonderzoek., bijvoorbeeld voor strategische positionering, valorisatie (het benutten van kennis), ontwikkeling van producten en diensten, tevredenheids- en kwaliteitsmanagement en het meten van de effectiviteit van communicatie.

Als uw medewerkers het marktonderzoek liever zelf uitvoeren onder deskundige begeleiding, kan Van Winkelen Marketing Diensten functioneren als coach. Neem voor meer informatie over marktonderzoek of coaching contact met ons op.

DSCF0648