Voordelen op project- en organisatieniveau

U bent benieuwd welke van uw projecten wel of juist geen succes boeken, hoe dat komt en wat dit betekent voor uw organisatie. De tevredenheid van opdrachtgevers en andere betrokkenen kunt u laten meten met een projectevaluatie door Van Winkelen Marketing Diensten. TNO Bouw en Ondergrond, Technologiestichting STW, Alstom Transport, Brush HMA en NWO-domein TTW gingen u al voor.

Resultaten, succesfactoren en verbeterpunten komen op projectniveau aan het licht, zodat u fouten in de toekomst kunt voorkomen en sterke punten juist kunt vasthouden en ontwikkelen. U kunt projecten onderling vergelijken om een beter beeld te krijgen van de tevredenheid van relaties over verschillende afdelingen en medewerkers. De gegevens van afzonderlijke projectevaluaties kunnen ook worden geaggregeerd om inzicht te krijgen op organisatieniveau en de klanttevredenheid van verschillende doelgroepen in kaart te brengen. Een analyse van Van Winkelen Marketing Diensten biedt u concrete tips en aanbevelingen om projecten én bedrijfsprocessen direct te verbeteren.

Projectevaluaties voor kennisorganisaties

Met projectevaluatie van Van Winkelen Marketing Diensten krijgt u inzicht in:  

  • De daadwerkelijke ervaringen van verschillende betrokkenen;
  • De tevredenheid van opdrachtgevers en andere betrokkenen op projectniveau;
  • De tevredenheid van verschillende doelgroepen over resultaten en bedrijfsprocessen;
  • Ontwikkelingen en trends in de tevredenheid van afzonderlijke doelgroepen;
  • De inconsistenties die er zijn tussen verwachtingen en tevredenheid over een project;
  • Succesfactoren, aandachtspunten en valorisatiemogelijkheden;
  • De succesverhalen en het beeld wat er van uw organisatie leeft;
  • Investeringsopties om verbeteringen te bewerkstelligen;
  • Hoe u een verbeterplan kunt opzetten met het oog op toekomstige projecten.
Foto Monique en Rene

Van Winkelen Marketing Diensten

Binnen een kennisorganisatie volgen onderzoeks- en adviesprojecten elkaar in snel tempo op. Projecten worden uitgevoerd en afgerond en het volgende project wacht alweer, Maar wat gaat er goed en wat kan er eigenlijk beter? Weet u als kennisorganisatie voldoende valorisatie te bewerkstelligen? Het zijn vragen die vaak (te) weinig aandacht krijgen door de drukte van alledag. De projectbetrokkenen reageren maar niet op uw verzoeken om een toegezonden vragenlijst in te vullen of uw medewerkers vinden het niet prettig om uw klanten (hun relaties) zelf naar hun mening te vragen. U heeft het idee dat het beter kan, maar weet niet precies hoe; het is een probleem waar veel kennisorganisaties tegenaan lopen, maar zeker geen reden om projectevaluaties achterwege te laten. Door projecten tussentijds of achteraf te evalueren, kunt u diensten optimaliseren en zo de kwaliteit bieden, of de doelen behalen, die u voor ogen heeft.

Projectevaluaties bieden u informatie over een project; bijvoorbeeld over de ervaringen van opdrachtgevers en onderzoekspartners, over eventuele afwijkingen van het projectplan en over de resultaten van het project. U leert voor een volgende keer. Zodat u het goede kunt behouden en onvolkomenheden in het vervolg voorkomt. Een tussentijds onderzoek biedt u de mogelijkheid om een lopend project bij te sturen. Last-but-not-least biedt de geaggregeerde informatie van verschillende projecten ook aanknopingspunten voor verbeteringen op organisatieniveau.

Als u het onderzoek laat uitvoeren door een professioneel onderzoeksbureau weet u zeker dat de betrokkenen, die belangrijk zijn voor uw organisatie, op correcte wijze worden benaderd. Maar dat niet alleen; de respons op goed opgezette evaluaties is zeer hoog (responspercentages van 80-90% zijn niet ongebruikelijk), kwantitatieve en kwalitatieve informatie worden professioneel en ethisch verantwoord verwerkt en het levert u concrete handvatten voor verbetering op, die passen bij uw organisatie.

Werkwijze

De senior onderzoekers van ons bureau hebben een track record opgebouwd van ruim 25 jaar. In die tijd zijn honderden projecten uitgevoerd voor kennisorganisaties en technische georiënteerde bedrijven.

Van Winkelen Marketing Diensten heeft ruime ervaring met evaluaties voor kennisorganisaties, zowel op organisatie- als op projectniveau. Door onze persoonlijke aanpak ontwikkelen we een onderzoeksplan dat aansluit bij uw organisatie. Projectevaluatieonderzoek biedt u informatie op projectniveau en zorgt dat u projecten onderling kunt vergelijken, daarnaast is de informatie ook te vertalen naar organisatieniveau, waardoor u ten volle kunt profiteren. Van Winkelen heft al projectevaluaties uitgevoerd voor o.a.: STW, TNO Bouw en Ondergrond, Alstom Transport, NWO-domein TTW en Bush HMH.

Als uw medewerkers de evaluatie liever zelf uitvoeren, onder deskundige begeleiding, kan Van Winkelen Marketing Diensten functioneren als coach.

Wilt u weten wat Van Winkelen Marketing Diensten voor uw kan doen op het gebied van projectevaluaties of coaching? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Foto visitekaartjes