Bij Van Winkelen Marketing Diensten hanteren we een aanpak (onderzoeksmodel) dat is gebaseerd op meer dan 25 jaar praktijkervaring met kennisorganisaties en technisch georiënteerde bedrijven.

Ter voorbereiding brengen we samen met u de voor het onderzoek relevante omstandigheden en karakteristieken van uw organisatie in kaart. Op basis van uw doelen en wensen en onze ervaring wordt de onderzoeksaanpak in onderling overleg bepaald. Dit zorgt voor duidelijkheid en overeenstemming over doelgroepen, onderzoeksdimensies, aandachtspunten en wijze van uitvoering en rapporteren. Het levert ook een vragenlijst op die volledig is toegespitst op uw organisatie en wensen.

Vervolgens wordt het onderzoek uitgevoerd door ervaren en academisch geschoolde medewerkers. Na afloop ontvangt u een rapportage die is toegespitst op uw wensen, met daarin de bevindingen over (bijvoorbeeld) verschillende doelgroepen, projecten, organisatieonderdelen, medewerkers en onderzoeksaspecten helder weergegeven. Het toevoegen van uitgebreide kwalitatieve informatie is ook mogelijk en, naar onze ervaring leert, vaak ook zeer zinvol. Het rapport kan desgewenst worden voorzien van aanbevelingen.

U krijgt vervolgens een terugkoppeling, waarbij onderzoeksresultaten worden gepresenteerd, toegelicht en besproken. Daarbij kunnen we verbeteringen voorstellen en desgewenst uiteenzetten hoe u deze het beste kunt implementeren. Op dat moment heeft u direct aanknopingspunten om lopende processen bij te sturen, toekomstige projecten te verbeteren en kwaliteitsverbeteringen op organisatieniveau te bewerkstelligen.