Brush

Brush

 

Internationaal; klanttevredenheidsonderzoek en marktonderzoek

Brush HMA is één van de belangrijkste producenten en dienstverleners op het gebied van elektrische machines in Nederland. Van Winkelen Marketing Diensten heeft voor deze opdrachtgever diverse markt- en klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Zo is voor de afdeling turbogeneratoren (nieuwbouw) een internationaal klanttevredenheidsonderzoek onder leden van de decision making unit van OEM turbinefabrikanten opgezet en afgerond.

Nulmeting voor de Aftermarket afdeling

Aansluitend heeft Brush HMA besloten om door Van Winkelen Marketing Diensten een vergelijkbaar onderzoek voor de Aftermarket afdeling te laten uitvoeren onder eigenaren van turbogeneratoren in energiecentrales en motoren in de procesindustrie. Dit onderzoek heeft op afdelings-, marktsegment-, bedrijfs- en respondentniveau tot meer inzicht in de verwachtingen van de klanten geleid. Hierdoor is continue verbetering van de kwaliteit, de professionaliteit en de service van het bedrijf mogelijk gemaakt. De klanttevredenheid is gemeten in drie voor Brush HMA en haar relaties relevante dimensies.

Klanttevredenheidsonderzoek met trendanalyse

Na de zeer waardevol gebleken nulmeting heeft het management van Aftermarket besloten om het klanttevredenheidsonderzoek enkele jaren later te herhalen. Een trendanalyse maakt het mogelijk om de nieuwe resultaten te vergelijken met die van het vorige onderzoek. Daarnaast beoogt Brush met het onderzoek nieuwe mogelijkheden te achterhalen om de processen rond verkoop en de levering van producten en diensten te optimaliseren en daarmee de totale prestaties in de markt en de bedrijfsresultaten te kunnen verbeteren.

Resultaten

De verschillende klanttevredenheidsonderzoeken hebben daarmee inzicht geleverd in de perceptie van verschillende klantgroepen en de ontwikkelingen in de tijd. De resultaten van de gezamenlijke inspanningen maken het Brush HMA mogelijk om nog beter te voldoen aan de verwachtingen van de klant en de klanttevredenheid te verhogen: “to put more power into its products and services”.

Foto: Brush HMA