Deltares

Deltares

Transitie-evaluatie onder relaties

Naar aanleiding van een conclusie van de commissie Wijffels over de versnippering in de kennisinfrastructuur is de unit Bodem- en Grondwatersystemen van TNO in 2010 ondergebracht bij Deltares. Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut en specialistisch adviseur voor deltatechnologie.

Objectief onderzoek

Zowel bij Deltares als TNO bestaat de indruk dat het samengaan goed is verlopen, maar met een objectief onderzoek willen zij vaststellen of externe belanghebbenden (stakeholders) ook een positief beeld hebben van de verandering en op welke punten eventueel nog verbeteringen nodig zijn. Van Winkelen Marketing Diensten is gevraagd om onder de belangrijkste relaties een evaluatie uit te voeren.

Voor een succesvol verloop van de integratie was het voor Deltares en TNO van belang om duidelijkheid te krijgen over het beeld dat relaties hadden van Bodem- en grondwatersystemen en haar ambities. Van Winkelen Marketing Diensten heeft onderzoek onder de relaties uitgevoerd en een rapport uitgebracht. Met die informatie kan Deltares vervolgens beter inspelen op de specifieke behoeftes die bij verschillende relaties leven. Daardoor kan Deltares het integratieproces bijsturen en is de kans vergroot dat doelen en ambities voor de daarop volgende jaren behaald worden.

Voor een succesvol verloop van de integratie was het voor Deltares en TNO van belang om duidelijkheid te krijgen over het beeld dat relaties hadden van Bodem- en grondwatersystemen en haar ambities. Van Winkelen Marketing Diensten heeft relaties vragen gesteld en een rapport uitgebracht. Met die informatie kon Deltares vervolgens beter inspelen op de specifieke behoeftes die bij verschillende relaties leven. Daardoor kon Deltares het integratieproces bijsturen en is de kans vergroot dat doelen en ambities voor de daarop volgende jaren behaald worden.

Foto: Deltares