ECN

ECN

Internationaal; imago-onderzoek (nulmeting en vervolgmeting)

ECN is een Groot Technologisch Instituut dat hoogwaardige kennis en technologie ontwikkelt voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding en die kennis ook naar de markt brengt. Nieuw aandachtspunt is dat het bedrijfsleven al in een vroeg stadium wordt betrokken bij de keuzes van programma’s en activiteiten en ECN zelf ook langer betrokken blijft bij implementatieprocessen in de maatschappij. ECN dient gevoel te ontwikkelen voor de kennisbehoefte van zowel de publieke als de private sector.

Onderzoek naar nieuwe positionering

In lijn met de conclusies en aanbevelingen uit een vijf jaar eerder door Van Winkelen Marketing Diensten uitgevoerd imago-onderzoek wil ECN met een nieuwe positionering een betere doorstroming van kennis en technologie naar de markt bewerkstelligen. De opdracht voor de afdeling Corporate Communicatie van ECN werd als volgt geformuleerd: “ECN zichtbaarder maken voor de belangrijkste doelgroepen”. Om dit te bewerkstelligen is een corporate communicatieplan opgesteld, dat planmatige, geïntegreerde en systematische communicatie mogelijk maakt. Dit was voor ECN bovendien een goede aanleiding om de nulmeting te laten herhalen. Bij de uitvoering van het vervolgonderzoek is goed ingespeeld op de nieuwe externe ontwikkelingen en het strategische plan van ECN.

Onderzoek met een internationaal karakter

Verder is besloten om ook internationale relaties in het nieuwe onderzoek te betrekken. Centraal in het onderzoek staat de vraag of de positionering (een belangrijk onderdeel van de identiteit) bij diverse relatiegroepen wordt herkend. Daarnaast is er veel aandacht voor de belangen en betrokkenheid van het bedrijfsleven en de manier waarop de toepassing van kennis en technologie, het innovatieve vermogen, in de markt kan worden verbeterd. Het onderzoek is zo ingericht dat het in de toekomst opnieuw kan worden herhaald om de ontwikkelingen in het imago van ECN te volgen en de effecten van nieuw beleid of van veranderingen in de communicatiestrategie te meten.

 

Foto: ECN