Geelhoed Metaalhandel

Geelhoed Metaalhandel

Ondersteuning marketing en communicatie van Geelhoed Metaalhandel BV

Geelhoed Metaalhandel is actief in de metaalrecyclingbranche; als groothandel, maar ook als dienstverlener met het persen/pakketteren van metalen voor derden. Al meer dan twintig jaar werkt Van Winkelen Marketing Diensten (onder anderen) aan coaching en ondersteuning van de marketing- en communicatieactiviteiten van dit familiebedrijf. Sinds de verhuizing in 2008, van de Waldorpstraat in het centrum van Den Haag naar de Ambachtshof in Nootdorp, wordt een succesvolle (direct) marketing en internet campagne verzorgd, om potentiële en bestaande relaties over de verschillende activiteiten van het bedrijf te informeren en vooral ook om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten te behouden.

In dat kader zijn in 2016, in samenwerking met internetbureau Onsweb, een nieuwe website, internetstrategie en nieuwsbrief ontwikkeld. De website speelt een belangrijke rol in de communicatie inspanningen en direct marketing activiteiten van Geelhoed Metaalhandel en een belangrijk doel is dat deze voor het recyclingbedrijf meetbare resultaten oplevert.

Persmachine