NSTT

NSTT

Imago-onderzoek onder leden en potentiële leden

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) is een imago-onderzoek uitgevoerd. Met het onderzoek heeft het bestuur beter inzicht gekregen in het beeld dat bij de doelgroepen leeft over de vereniging. Ook zijn mogelijkheden aan het licht gekomen voor het ontwikkelen van verenigingsbeleid, het bereiken van een evenwichtiger ledenbestand en het ontwikkelen van activteiten voor de PR-commissie.

Via een multimediale aanpak is een representatieve steekproef van 110 personen uit vier doelgroepen geïnterviewd. Vervolgens heeft Van Winkelen Marketing Diensten aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de identiteit van de vereniging en het versterken van de rol van stimulator van sleufloze technieken. Ook zijn er adviezen gegeven voor het versterken van het imago en de reputatie van de veriniging. De presentatie van de uitkomsten van het onderzoek, tijdens de jaarvergadering van de NSTT, is met enthousiasme ontvangen en het eindrapport is integraal gepubliceerd op de website van de NSTT.