Stichting Ruimteonderzoek Nederland (SRON)

Stichting Ruimteonderzoek Nederland (SRON)

 

Imago-onderzoek en evaluatie van de maatschappelijke relevantie

SRON, het Nederlandse expertisecentrum voor ruimteonderzoek, ontwikkelt en gebruikt innovatieve technologie voor baanbrekend onderzoek in de ruimte. Daarbij focussen de onderzoekers zich op astrofysisch onderzoek, aardwetenschap en onderzoek naar planeten. Daarnaast heeft SRON een onderzoekslijn naar nieuwe en gevoeligere sensoren voor röntgenstraling en infraroodstraling.

Evaluatieonderzoek

SRON heeft in 2011 een zelfevaluatie uitgevoerd en is vervolgens geëvalueerd door een externe internationale evaluatiecommissie. Eén van de evaluatiecriteria in de richtlijnen van het Standard Evaluation Protocol (SEP), dat in Nederland gebruikt wordt voor de evaluatie van wetenschappelijk onderzoek, is maatschappelijke relevantie. Dit omvat de maatschappelijke kwaliteit en impact en de valorisatie van het onderzoek. SRON heeft Van Winkelen Marketing Diensten, na een eerder succesvol uitgevoerd imago-onderzoek, gevraagd om dit gedeelte van de evaluatie uit te voeren. Meer specifiek is de relevantie van de onderzoeksactiviteiten voor de bedrijfsrelaties van SRON uit het MKB en hun perceptie van SRON gedurende de periode 2005-2011 onderzocht.

Het blijkt dat het bedrijfsleven over het algemeen een positief beeld heeft van de positionering, rol en houding van SRON. Er bestaat bij vertegenwoordigers van het MKB niet alleen een duidelijk beeld van de toegevoegde waarde van SRON voor hun bedrijf, maar ook van de kennis, technologie en activiteiten van SRON. Ze geven aan dat SRON Nederlandse bedrijven met inbegrip van hun eigen bedrijf naar tevredenheid betrekt in haar activiteiten.

Resultaten

Bijna alle relaties van SRON uiten de wens om de samenwerking met SRON voort te zetten bij toekomstige projecten. De meeste respondenten geven aan dat de samenwerking met SRON bijdraagt aan hun bedrijfsdoelen, aan de ontwikkeling van kennis en innovaties binnen hun bedrijf en/of een interessante bijdrage levert op het gebied van hightech ruimtebeelden. Het is zeer positief en veelbelovend voor SRON dat zo’n groot deel van de relaties de samenwerking wenst voort te zetten en dat zij deze zien als een toegevoegde waarde voor hun bedrijf.

SRON heeft uitgesproken dat zij de hoge standaarden van de opzet, uitvoering en analyse van ons evaluatieonderzoek zeer waardeert. De externe internationale evaluatiecommissie heeft SRON uiteindelijk het stempel ‘excellent’ toegekend.

Astro-H_JAXA1.jpg

Foto: SRON