TNO

TNO

Klanttevredenheidsonderzoek en projectevaluaties

TNO Bouw en Ondergrond is één van de vijf kerngebieden in de TNO organisatie. Het bestaat uit een aantal business units en profileert zich als de innovatieve partner voor opdrachtgevers bij de overheid en in het bedrijfsleven bij het duurzaam inrichten, gebruiken en beheren van de gebouwde omgeving, de infrastructuur en ondergrond. Jaarlijks worden door circa 750 medewerkers in totaal enkele duizenden projecten uitgevoerd.

Projectevaluaties als aanvulling op regulier klanttevredenheidsonderzoek

Om de dienstverlening verder te verbeteren en de professionaliteit te verhogen wordt vanaf 2006 aandacht besteed aan continu onderzoek in de vorm van projectevaluaties. Dat als aanvulling op regulier onderzoek naar de klanttevredenheid.

Van Winkelen Marketing Diensten heeft in de periode 2006-2008 projectevaluaties uitgevoerd, door een vragenlijst met behulp van telefonische interviews aan belangrijkere opdrachtgevers voor te leggen. Doel van het project was het verzamelen van gegevens over de tevredenheid van klanten over uitgevoerde projecten. De informatieverzameling diende zo efficiënt mogelijk plaats te vinden. Maar de TNO-opdrachtgevers wensten nadrukkelijk dat het onderzoek zou worden uitgevoerd door personen die zij als volwaardige gesprekspartner beschouwen en die zich, door hun ervaring in projecten voor tal van kennisorganisaties, kunnen inleven in het speelveld en de toegevoegde waarde van TNO Bouw en Ondergrond en in de activiteiten van de respondenten. Bij Van Winkelen Marketing Diensten is TNO daarvoor aan het juiste adres. Wij hebben al meer dan 25 jaar ervaring met markt- en klantonderzoek voor kennisorganisaties.

.